Moore Automation
นอกจากอะไหล่ที่มีในสต็อกมากมายแล้ว เรายังสามารถใช้ประโยชน์จากบริการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ที่รวดเร็วและครอบคลุมได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดเวลาหยุดทำงานของคุณให้น้อยที่สุด

ด้วยการจัดหาชิ้นส่วนนับหมื่นชิ้นจาก OEM ชั้นนำในที่เดียว การจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่จึงเชื่อถือได้ รวดเร็วและง่ายดาย

หากคุณต้องการบริการเร่งด่วนหรือผู้ให้บริการขนส่งประเภทอื่น เราจำเป็นต้องมีคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ
ในวันเดียวกัน (เคาน์เตอร์หรือจุดต่อจุด) การจัดส่งสามารถทำได้ในกรณีฉุกเฉิน