Moore Automation
  • ร็อคเวลล์ อัลเลน-แบรดลีย์, โปรซอฟต์, ชไนเดอร์ โมดิคอน, บัคมันน์
    ตัวควบคุมลอจิกแบบตั้งโปรแกรมได้ (PLC) คือระบบอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการแบบดิจิทัลที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม มันใช้หน่วยความจำที่ตั้งโปรแกรมได้ ในที่จัดเก็บข้อมูลภายในเพื่อดำเนินการทางตรรกะ การควบคุมลำดับ เวลา การนับและการคำนวณทางคณิตศาสตร์ และการดำเนินการอื่นๆ ของคำสั่ง ผ่านอินพุตและเอาต์พุตดิจิทัลหรือแอนะล็อกเพื่อควบคุมอุปกรณ์ทางกลหรือกระบวนการผลิตประเภทต่างๆ...

ผลรวมของ 1 หน้า